Eind 2016 verscheen het boek Barstensvol Leven, een pleidooi voor vitale voeding, dat ik samen met Paul Doesburg (zie crystal-lab.nl) schreef.

​

Naast het neerzetten van een leven-inclusieve visie op voeding en voedingskwaliteit is het krijgen van wetenschappelijke helderheid over wat vitaliteit is (en wat het niet is) een  uitdaging die wij onszelf in dit boek hebben gesteld.

​

De volgende vragen komen aan de orde in het boek: Wat is vitaliteit? Wat is vitale voeding? Hoe verbouw je vitale voeding? Hoe onderzoek en bepaal je de vitaliteitswaarde van voeding? En wat doet vitale voeding met je gezondheid? Interviews met zestien geïnterviewden, boer-en, artsen, een kok, bodemkundigen, een zaadteler en diverse wetenschappers, allen pioniers en tevens specialisten op het gebied van voedingsvitaliteit, illustreren hoe je in deze tijd vitaliteitsbevorderend bezig kunt zijn met landbouw en voeding. Wat in al deze ervaringsverhalen naar voren komt is dat vitaliteit een duidelijke relatie heeft met veerkracht én met ‘de mate van’ authenticiteit van planten, dieren, mensen en landbouwbedrijven. Dit inzicht brengt het antwoord op de vraag - is biologisch (dynamisch) gezonder? - een stuk dichterbij!

 

​​De belangrijkste conclusie van dit boek is dat gezonde voeding veerkrachtig en authentiek is. Dat wil zeggen dat het bestaat uit voedingsplanten (en evt landbouwhuisdieren of hun producten) die in staat zijn geweest hun eigenheid te ontwikkelen en in stand te houden. Intussen zijn er ruim 1900 exemplaren van het boek verkocht. (jan 2019) Meer info en een inkijkexemplaar van het boek vind je via: barstensvolleven.nl 

Bestellen kan hier: barstensvolleven.nl/bestelling