Achtergrond

In de verschillende dingen die ik doe is er één vaste factor: een verlangen om bij te dragen aan vernieuwing. Vernieuwing in de betekenis van 'het weer gezond maken van de aarde en alles wat daarop groeit en rondloopt'. We hebben er met z'n allen best een ongezond zooitje van gemaakt. Van alle dingen in de wereld die toe zijn aan een update koos ik: voeding.

Het besluit om op mijn zeventiende Voeding van de mens te gaan studeren aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen nam ik helemaal niet zo bewust. Met de jaren werd me duidelijk dat voeding een 'brandpunt' is van veel actuele vraagstukken. De opwarming van de aarde, welvaarts- ziekten, stikstof- en fosfaatproblematiek, dierenleed, verwoestijning van gronden, etcetera. Al deze drama's zijn voeding- en dus landbouwgerelateerd. Daarom kunnen ze alleen echt grondig worden aangepakt als we de landbouw - en daarmee de aarde en onze voeding - weer gezond maken. De vervolgopleiding Natuurvoedingskunde 

aan de Kraaybeekerhof reikte mij een 

verfrissend nieuwe manier van denken over 

landbouw, voeding en voedingskwaliteit 

aan. Ik ontwikkelde  een nieuw respect voor planten en dieren, voor hun eigenheid en hun betekenis voor ons en de aarde.

Over.....

Visie

Voor mij is gezonde voeding: voeding die een gezonde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Oftewel: voedingsplanten en -dieren die dwars door diverse weersomstandigheden hebben kunnen wortelen in (of rondlopen op) échte grond, boordevol wormen en micro-organismen. Ze stonden in de verschillende seizoenen onder de échte zon, die door het groei- en weideseizoen heen geen dag precies hetzelfde licht uitstraalde. 

 

Dit soort met liefde en aandacht verzorgde planten en dieren kunnen leven naar hun aard, waardoor ze hun eigenheid optimaal ontwikkelen. Daardoor zijn ze veerkrachtiger, wat zich onder andere laat zien in een langere houdbaarheid. Op hun beurt kunnen deze voedingsplanten en -dieren ons helpen om ons weerstandsvermogen -en daarmee onze eigenheid- verder te ontwikkelen. Deze all-inclusive visie waarin alles en iedereen, planten, dieren, mensen, zon, maan en sterren zijn eigen onmisbare rol speelt- , vind ik bijvoorbeeld terug in de permacultuur en in de BD landbouw. Deze landbouwvisies geven mij inspiratie en de hoop op een, uiteindelijk, echte grondige enduurzame transformatie van de landbouw, en daarmee van onze voedingskwaliteit en onze gezondheid. 

The earth has music

for those who listen                           William Shakespeare